Connect Cultures

TRAINING, COACHING & ADVIES

Diensten


Lezing | Masterclass

 

Zoek je een spreker over interculturele communicatie? Wil je meer weten over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: cultuurshock, aanpassen aan een nieuwe cultuur, communicatiestijlen in verschillende culturen, ziektebeleving en gedrag, diagnostiek, geloof, de rol van de familie, verschillende verklaringsmodellen of de functie van het cultureel interview? Of wil je weten wat voor invloed de culturele achtergrond van een cliënt heeft op de omgang met psychiatrische klachten? Ik maak een lezing of masterclass die wetenschappelijk is onderbouwd, interactief en gebaseerd op voorbeelden en ervaringen uit mijn eigen praktijk. 

Casuïstiek bespreken | Training (hulp)model "groei door verschil" 

De praktijkervaringen van deelnemers vormen de basis van de casuïstiekbesprekingen. Aan de hand van mijn model "groei door verschil" krijg je inzicht in de invloed van het culturele referentiekader, de essentiële aspecten bij de confrontatie met een andere cultuur en de cultuurverschillen in de werksituatie. Voorbeelden van trainingen kunnen zijn: verbale en non verbale communicatie, culturele verschillen tussen mannen en vrouwen, hiërarchische verhoudingen in contact, culturele verschillen bij het aanpassen in Nederland, confrontatie met andere culturele normen en waarden, ziektebeleving in verschillende culturen. 

Advies | Consultatie 

Door mijn ervaring ben ik op de hoogte van obstakels die je tegenkomt in het werken met cliënten met een andere culturele achtergrond. Loop je vast op een specifiek terrein in de behandeling of bejegening van een cliënt, neemt dan contact op. Samen werken wij aan een oplossing die bij jou en de cliënt past. Het doel van consultatie die ik bied is ondersteuning en het bijdragen aan een oplossing in situaties waarin culturele factoren (waarschijnlijk) een rol spelen. Bij ondersteuning kan gedacht worden aan het bijwonen van een behandeloverleg, een dossieranalyse, themagerichte werkbegeleiding of coaching. 

Persoonlijke coaching

Coaching is een krachtig instrument voor je persoonlijke ontwikkeling. Op individueel niveau leer je hoe je het beste kunt omgaan met culturele verschillen. Je wordt je bewust van je eigen culturele kenmerken en je houding tegenover cultuurverschillen. Soms kan het zijn dat je de verschillen negeert, negatief interpreteert of het belang van deze verschillen onderschat. Tijdens coaching wordt er gekeken hoe je de verschillen herkent en kunt accepteren. Ik leer je vanuit verschillende culturele perspectieven situaties te analyseren met als doel effectiever communiceren in een interculturele context. 

Staat je vraag er niet bij, neem gerust contact met mij op!