Connect Cultures

TRAINING, COACHING & ADVIES


Werk je als professional in de zorg en herken je het volgende?

 • In mijn huidige werkwijze wordt er te weinig aandacht besteed aan de invloed van de culturele achtergrond van mijn cliënten
 • Ik heb te weinig kennis over de gebruiken, rituelen en achtergronden van andere culturen om de situatie van de cliënt goed te kunnen beoordelen. 
 • Door de confrontatie met andere normen en waarden van de cliënt kan ik me niet inleven in zijn of haar situatie en wordt de cliënt boos en geïrriteerd. 
 • Door de verschillen in culturele achtergrond ontstaat er een kloof tussen mij en de cliënt. Deze kloof ontstaat doordat we verschillend denken over bijvoorbeeld de positie van mannen en vrouwen
 • De klachtenpresentatie van mijn cliënt is compleet anders dan bij mijn Nederlandse cliënten en ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat je, ondanks al die culturele verschillen tussen jou en de cliënt, aansluiting kunt vinden bij elkaar, elkaar kunt begrijpen en de zorg kunt bieden die nodig is! 
Hoe lijkt het jou om:
 • Open te kunnen communiceren met de cliënt in plaats van in te vullen wat hij of zij bedoelt?
 • Je te kunnen inleven in de situatie op een natuurlijke wijze, zodat de cliënt zich begrepen en gezien voelt?
 • Meer de nadruk te kunnen leggen op de overeenkomsten dan de verschillen tussen jezelf en de cliënt?
 • Over meer kennis en informatie te beschikken over de culturele achtergrond van cliënten en de invloed hiervan op de behandeling?
 • De behandeling van de cliënt aan te laten sluiten op zijn/ haar culturele achtergrond?
 • In teamverband bewuster om te gaan met de invloed van de culturele achtergrond van cliënten?

In de zorg krijg je op afdelingen, in gesprekskamers of in de thuissituatie regelmatig te maken met cliënten die niet in Nederland zijn geboren of cliënten met een andere culturele achtergrond. Juist deze groep cliënten blijkt een grotere kans te hebben op psychische ziekten veroorzaakt door ervaringen van discriminatie, problemen door migratie, het hebben van een andere leefstijl en het leven in een kleiner en gesloten netwerk. Het contact met deze groep cliënten kan moeizaam verlopen door onbekendheid, taboes en schaamte over psychische ziekten. In de praktijk blijkt dat deze groep twijfels krijgt over de effectiviteit van de hulpverlening, omdat het behandelaanbod te weinig is aangepast aan de culturele achtergrond. Al deze zaken hebben dus invloed op de communicatie tussen jou en je cliënt in de dagelijkse praktijk!


Wil je meer weten wat ik voor jou of jouw organisatie kan betekenen kijk dan naar mijn diensten    

Wil je meer weten over mij? Kijk dan naar over Diana