VISIE 


Wanneer je geconfronteerd wordt met een cliënt met een beduidend andere culturele achtergrond, word je ook geconfronteerd met je eigen culturele achtergrond. Leuk, leerzaam, grappig, maar soms ook ongemakkelijk, vreemd en ronduit irritant.
Communicatie is een belangrijk middel om je cliënt te ondersteunen in zijn/ haar behandeling. Maar waarom wordt er  vaak weinig tot geen rekening gehouden met de culturele achtergrond van cliënten? Allereerst is het van belang om te weten hoe groot de invloed van cultuur is op de communicatie.

Er zijn veel modellen als het gaat om de invloed van cultuur op de communicatie. Daarom heb ik wetenschappelijke informatie samengevoegd en gestructureerd en hieruit is mijn (hulp)model “groei door verschil” ontstaan. Dit model maakt je eigen culturele referentiekader inzichtelijk en geeft essentiële aspecten weer als het gaat om de confrontatie met een andere cultuur en de cultuurverschillen die hieruit voortkomen. 

Met behulp van dit model stimuleer ik jou / jullie tot het aannemen van een nieuwsgierige, open houding waarbij respect voor andere culturen en het vermogen van grensoverschrijdend denken!