ConnectCultures, waar ik mensen wil verbinden en culturele uitwisseling bevorderen. Ontdek mijn diversiteit aan diensten die jouw horizon zullen verbreden en je begrip van de wereld zullen vergroten.

Lezing- Masterclass - Training 


ConnectCultures biedt gespecialiseerde trainingsdiensten aan voor professionals in de zorg. De trainingen richten zich specifieke onderwerpen als het gaat over cultuurverschillen. Hierbij kun je denken aan: communicatiestijlen, ziekteverklaring en ziektebeleving maar ook het leren omgaan met de invloed van je eigen (Nederlandse) referentiekader en het respectvol omgaan met andere culturele normen en waarden. De trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben een interactieve aanpak om een optimaal leerresultaat te behalen. Ontdek de waardevolle inzichten die de trainingen bieden en verbeter uw zorgverlening.

Investeer in je professionele groei en versterk je vaardigheden in het omgaan met diverse culturen bij ConnectCultures.


Coaching


Coaching is een krachtig instrument voor je persoonlijke ontwikkeling. Op individueel niveau leer je hoe je het beste kunt omgaan met culturele verschillen. Je wordt je bewust van je eigen culturele kenmerken en je houding tegenover cultuurverschillen. Soms kan het zijn dat je de verschillen negeert, negatief interpreteert of het belang van deze verschillen onderschat. Tijdens coaching wordt er gekeken hoe je juist die culturele verschillen kunt gaan benutten. Ik leer je vanuit verschillende culturele perspectieven situaties te analyseren met als doel effectiever communiceren in een interculturele context.Consultatie - Advies 

Het werken met mensen uit andere culturen kan een flinke uitdaging zijn voor instellingen en organisaties. Loop je vast op een specifiek terrein als het gaat om culturele verschillen in de behandeling en/of bejegening, neem dan contact met mij op.

Het doel van consultatie en advies die ik aanbied is het ondersteunen en bijdragen aan oplossingen in situaties waarin culturele factoren (waarschijnlijk) een rol spelen. Bij ondersteuning kan gedacht worden aan het bijwonen van een behandeloverleg, een dossieranalyse, themagerichte werkbegeleiding of (team) coaching.

Ik streef ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt. 


Testimonials

Consultatie

De belangrijkste vraag was het meer zicht krijgen op de culturele factoren die van invloed konden zijn op de bejegening en behandeling die wij als behandelteam niet zagen of ons in elk geval niet bewust van waren. De consultatie heeft het behandelteam meer bewust gemaakt van culturele factoren en daarmee kan er nu meer rekening gehouden worden in de behandeling en bejegening. Het is goed om je bewust te zijn van culturele aspecten binnen de behandeling en bejegening en middels een analyse door een expert. Hierdoor krijg je meer kennis en kan de behandeling en begeleiding beter aansluiten bij de patiënt. Dus maar vooral gebruik van de expertise van Diana! Diana heeft een prettige werkwijze

Wendy Gaertner, GZ-psycholoog TBS kliniek 


Lezing

Zeer divers “van alle markten thuis”, ruimte voor verzoeken. Diana is een zeer bevlogen en enthousiasmerende, betrokken professional. De lezingen zijn inhoudelijk sterk wetenschappelijk onderbouwd en praktisch toepasbaar.
Neri Busbroek, hoofdbehandelaar CTP Veldzicht 

Neem contact met mij op